Określenie ceny

Cena za obudowę, lub inną konstrukcję metalową wykonywaną przez naszą firmę jest ustalana na podstawie danych przekazanych przez stronę zainteresowaną. Im bardziej dokładne informacje tym większe prawdopodobieństwo określenia właściwej ceny. Niezbędne potrzebne dane to: materiał na konstrukcję, gabaryt, ilość otworów oraz kształty wraz z wymiarami, ilość i wielkość elementów gwintowanych, ewentualne klasy szczelności IPxx, czy ma być zastosowana powłoka lakiernicza lub galwaniczna, ilość sztuk przewidywana w produkcji. Jeśli uda się w zapytaniu zawrzeć większość z tych danych to będziemy w stanie określić w sporym przybliżeniu cenę. Nie oznacza to jednak że cena podana na podstawie takiej wyceny będzie wiążąca ze względu na fakt iż przy podjęciu dalszego etapu rozmowy mogą powstać dodatkowe zagadnienia mające wpływ na ostateczną cenę. UWAGA !!! NIE OKREŚLEMY CENY NA PODSTAWIE SAMEGO GABARYTU

Cena prototypu

Cena obudowy prototypowej jest ustalana na podstawie indywidualnych rozmów prowadzonych ze zleceniodawcą. Istnieje kilka możliwości sfinalizowania począwszy od typowej ceny za prototyp (czyli wysokiej) poprzez pomnożoną wartość minimalnej ceny produkcyjnej aż do gratisowego wykonania prototypu. Jesteśmy bardzo elastyczni w tej kwestii i staramy się wypracować taką propozycję żeby obie strony były jak najbardziej usatysfakcjonowane.

Lakierowanie oraz obróbki galwaniczne

Lakierowanie i inne obróbki powierzchniowe są wykonywane przez firmy ściśle współpracujące z nami i posiadamy umowy pozwalające na uzyskanie odpowiednich cen, oraz jakości tych usług. Chcąc zaproponować klientom kompleksowe i przy tym profesjonalne usługi zdecydowaliśmy się na powierzenie pewnych czynności profesjonalnym firmom specjalizującym się w danej dziedzinie. Gwarantuje to najlepszą jakość i zastosowanie profesjonalnego sprzętu. Klient zlecając naszej firmie pokrycie powłoką lakierniczą lub galwaniczną swoje produkty otrzymuje zgodne z wymogami produkty przy uzyskaniu najdogodniejszej ceny oraz najlepszej jakości.

Minimalne ilości

Minimalne ilości jakie są określane jako produkcja są uzależnione od specyfiki danego produktu. Minimalna ilość może zaczynać się już od 10 sztuk i jest ona również zależna od cykliczności z jaką jest zamawiany produkt. Nie oznacza to że nie możemy wykonać mniejszej ilości.

Czas realizacji

Czas realizacji jest ściśle związany ze stopniem skomplikowania danego produktu. Staramy się aby nie był on nigdy dłuższy niż 3 tygodnie od chwili złożenia zamówienia. Z praktyki wynika że przy obudowach ten czas z reguły nie przekracza 2 tygodni. Przy prostszych konstrukcjach realizacja może nastąpić nawet w ciągu 2 do 3 dni roboczych.

Mam elektronikę i chcę obudowę

Jeśli klient posiada elementy które chce zabudować a nie wie dokładnie jak ma to wyglądać to w takiej sytuacji służymy pomocą w zaprojektowaniu urządzenia. Po dostarczeniu posiadanych elementów i określeniu ogólnego wyglądu zaproponujemy wstępną wersję konstrukcji. Po konsultacji i naniesieniu stosownych uwag do projektu dokonamy wstępnej wyceny i możemy przystąpić do realizacji zlecenia. Spotkanie w celu ustalenia wyglądy i zaproponowania rozwiązań nie wiąże się dla klienta z jakimi kol wiek kosztami i jest niezobowiązujące.

Jakość i powtarzalność produktów

Wszystkie nasze produkty są wykonywane z wielką staranności i szczególnym naciskiem na powtarzalność. O ile nie zostały wprowadzone zmiany konstrukcyjne w urządzeniu to elementy zamawiane nawet kilka lat wcześniej będą identyczne z zamawianymi obecnie. Na opinię klientów pracowaliśmy przez wiele lat i nie możemy sobie pozwolić na obniżanie standardów wypracowanych przez ten czas.

Wprowadzanie zmian konstrukcyjnych

Wychodząc na przeciw potrzebom rynku zawsze wprowadzamy konieczne zmiany zasugerowane przez zleceniodawcę. Jesteśmy w tej kwestii bardzo elastyczni i nie pobieramy dodatkowych opłat związanych z zastosowaniem zmian. Wychodzimy z założenia że klient zawsze ma prawo dokonać stosownych poprawek oczywiści jeśli zostaniemy o tym poinformowani przed zrealizowaniem zamówienia.